Паяев Айбек Минаимбекович

Паяев Айбек Минаимбекович, 1980 жылы туған.

Білімі, мамандығы (біліктілігі), лицензиялары:

•      Қазақ мемлекеттік заң университеті (2002 ж.);

•      «Қайнар» университеті (2004 ж.)

Еңбек өтілі:

•    Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттің мүліктік құқықтарын қорғау, шарттар және талап қою-қуыну жұмыстары басқармасының Шарттар және талап қою-қуыну жұмыстары бөлімінің жетекші маманы, Астана қаласы (04.2003-09.2004 жж.);

•   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Заң басқармасының нормативтік-құқықтық актілерді сараптау және заңнаманы құқықтық талдау бөлімінің жетекші маманы, Астана қаласы (09.2004-05.2005 жж.);

•       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Заң басқармасының Құқықтық мәселелерді түсіндіру, шарттарды құқықтық сараптау және аналитикалық жұмыс бөлімінің бас маманы, Астана қаласы (05.2005-04.2006 жж.);

•  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Акциздерді әкімшілеу басқармасының бөлімінің басшысы, Астана қаласы (04.2006-12.2006 жж.);

•  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Акциздерді әкімшілеу басқармасының Мұнай өнімдерінен акциздерді әкімшілеу бөлімінің басшысы, Астана қаласы (12.2006-2008);

•     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің алкоголь, темекі және өзге акциздік өнімді әкімшілеу басқармасының бас сарапшысы, Астана қаласы (06.2008-2009 жж.);

•   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Акциздерді әкімшілеу басқармасының бас сарапшысы, Астана қаласы (01.2009-04.2009 жж.);

•  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Акциздерді әкімшілеу басқармасының басшысы, Астана қаласы (04.2009-2011 жж.);

•       Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің Жанама салықтарды әкімшілеу басқармасының бас сарапшысы, Астана қаласы (11.2011-12.2011 жж.);

•      Ақмола облысы бойынша Салық департаментінің басшысының орынбасары (12.2011-05.2012 жж.);

•      Қостанай облысы бойынша Салық департаментінің басшысы (05.2012-11.2014 жж.);

•    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің жетекшісі (11.2014-07.2017 жж.);

•   Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің жетекшісі (07.2017- 06.2020 жж.);

•    Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің Павлодар облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінің жетекшісі (06.2020-11.2020 жж.)

•      «URANkz» республикалық қоғамдық бірлестігінің өкілі (11.2020 ж. бастап)

Мемлекеттік және халықаралық марапаттары, сыйлықтары, құрметті атақтары:

•   «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (10.11.2011 ж.), «Қазақстан Республикасының Маслихаттарына 20 жыл» (2014 ж.), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016 ж.) мерейтойлық медальдары;

•      «Салық қызметінің үздігі» (2014 ж.), «Қаржы қызметінің үздігі» (2016 ж.), «Қазақстан полициясына 25 жыл» (2017 ж.), «Қазақстан Республикасы Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарына 20 жыл» (2017 ж.), «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне 25 жыл» (2017 ж.) төсбелгілері.

Решетников Сергей Николаевич

Решетников Сергей Николаевич, 1974 жылы туған. Запастағы подполковник, ҰҚК арнайы бөлімшесінің «А» қызметіндегі әскери офицері. Лаңкестікке қарсы операцияларға қатысушы.  ҰҚК-ң «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» жоғары марапатымен және басқа ведомстволық марапаттармен марапатталған.

Каменов Файзолла Каменович

Каменов Файзолла Каменович, 1960 жылы туған. Запастағы полковник, ҰҚК арнайы бөлімшесінің «А» қызметіндегі әскери офицері. Лаңкестікке қарсы операцияларға қатысушы. Мемлекеттік марапат – 2-дәрежелі «Айбын» орденімен, ҰҚК-ң «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» жоғары марапатымен және «ҚР ҰҚК Құрметті қызметкері» белгісімен марапатталды.

Кошеков Азат Жанатович

1985 жылы туған. ҚР ҰҚК Академиясын үздік тәмамдады (2008 ж.).

Қарулы күштер қатарындағы қызметі: ҚР Ұлттық қауіпсіздігі комитетінің органдарында әртүрлі жетекші лауазымдарда жұмыс атқарды (2008-2020 жж.). 2020 жылдың қараша айында денсаулығына байланысты жұмыстан босатылып, запасқа шығарылды.

Жетістіктері: Қызмет еткен кезең ішінде ведомстволық марапаттармен бірнеше рет марапатталды. Ағылшын, неміс және орыс тілдерінде еркін сөйлейді.

Паяев Айбек Минаимбекович

Паяев Айбек Минаимбекович, 1980 года рождения.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

•      Казахский государственный юридический университет (2002);

•      Университет «Кайнар» (2004)

Трудовой стаж:

•      Ведущий специалист отдела договоров и претензионно-исковой работы Управления защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы Министерства юстиции Республики Казахстан г. Астана (04.2003-09.2004);

•      Ведущий специалист отдела экспертизы проектов нормативных правовых актов и правового анализа законодательства Юридического управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (09.2004-05.2005);

•      Главный специалист отдела разъяснения правовых вопросов, правовой экспертизы договоров и аналитической работы Юридического управления Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (05.2005-04.2006);

•      Начальник отдела Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.2006-12.2006);

•      Начальник отдела администрирования акцизов с нефтепродуктов Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (12.2006-2008);

•      Главный эксперт Управления администрирования алкогольной, табачной и иной подакцизной продукции Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (06.2008-2009);

•      Главный эксперт Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, Астана (01.2009-04.2009);

•      Начальник Управления администрирования акцизов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (04.2009-2011);

•      Главный эксперт Управления косвенных налогов Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, г. Астана (11.2011-12.2011);

•      Заместитель Начальника Налогового департамента по Акмолинской области (12.2011-05.2012);

•      Начальник Налогового департамента по Костанайской области (05.2012-11.2014);

•     Руководитель Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (11.2014-07.2017);

Руководитель Департамента государственных доходов по Актюбинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан ( 07.2017- 06.2020)

•     Руководитель Департамента государственных доходов Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (06.2020-11.2020)

• Представитель Республиканского общественного объединения «URANkz» ( с 11.2020)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

•      Юбилейные медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20-жыл» (10.11.2011), «Қазақстан Республикасының Маслихаттарына 20 жыл» (2014), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016);

•      Нагрудный знак «Отличник налоговой службы» (2014), «Қаржы қызметінің үздігі» (2016), «Қазақстан полициясына 25 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы Бас прокуратураның құқық статистика және арнайы есепке алу органдарына 20 жыл» (2017), «Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздіқ комитетіне 25 жыл» (2017)

Решетников Сергей Николаевич

Решетников Сергей Николаевич, 1974 года рождения. Подполковник запаса, боевой офицер спецподразделения КНБ — Службы «А». Участник антитеррористических операций. Награжден высшей наградой КНБ «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» и другими ведомственными наградами.

Каменов Файзолла Каменович

Каменов Файзолла Каменович, 1960 года рождения. Полковник запаса, боевой офицер спецподразделения КНБ — Службы «А». Участник антитеррористических операций. Награжден государственной наградой — орден «Айбын» 2 степени, высшей наградой КНБ «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі үлесі үшін» и знаком «ҚР ҰҚК Құрметті қызметкері».

Кошеков Азат Жанатович

Кошеков Азат Жанатович, 1985 года рождения. Окончил с отличием Академию КНБ РК (2008).
Служба в вооруженных силах: В органах Комитета национальной безопасности РК работал на различных руководящих должностях (2008-2020 г.г).
В ноябре 2020 года уволен в запас по состоянию здоровья.
Достижения: За период службы неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Свободно владеет английским, немецким и русским языками.