«ҰРАН» РҚБ-ның ҮНДЕУХАТЫ

Қазақстан — ұлы, тәуелсіз ел!

Қазақстан — осы елде туған, осы елге оралған немесе оралғысы келетін әр азаматтың Отаны!

Біздің мүдделерімізді қорғау үшін сайланған билік басындағы өкілдер арқылы біз мынадай мәселелерді әділ шешіп, бақылауға тиіспіз:

— Біздің жеріміз бен байлығымыз кімге сатылады, біздің балаларымызға не қалады?

— Тұрғын үй салу үшін және бизнес жүргізу үшін жер бөлу. Біздің жерімізде кім және қандай шарттармен бизнес жүргізе алады?

— Шетелдіктердің меншігіне ешқандай жер телімі берілмейді! Егер шетел азаматы Қазақстанда бизнес жүргізгісі келсе және ол үшін осы елдің жер телімі қажет болса, онда ол жер телімін айқын меншік иелері бар қазақстандық заңды тұлғалар арқылы ғана алады. Ешқандай оффшорлар болмауы тиіс!

— Билік басындағылардың халықтың өкілі болу жүйесі өзгеруі тиіс. Бүгінгі күні саясаткерлер мен шенеуніктер Отанының азаматтарының мүдделерін білдірмейді. Біз бұл жүйені тоқтатамыз!

— Біздің жеке меншігіміз — гүлденуіміздің кепілі! Мемлекет өзіне жауапкершілік алуы және жеке меншікті иелену құқығына 100% кепілдікті қамтамасыз етуі тиіс. Егер мемлекетке сіздің жеке меншігіңіз жолдарды немесе инфрақұрылым нысандарын салу үшін қажет болса, онда мемлекет сіздің меншігіңізді нарықтық бағасынан үш есе жоғары бағаға сатып алуы тиіс!

— Шағын және орта бизнесті дамыту. Тұрақты жұмыс орындарын ашу және лайықты еңбекақы төлеу. Әкелерге отбасын лайықты түрде асырау үшін еңбекақының мөлшерін әділ тағайындауымыз қажет.

— Несиелер бойынша пайызды төмендету. Халықтың банктен өте жоғары әділетсіз пайыздармен алған несиелері бойынша берешек міндеттемелерін шегеруге жағдай жасау. 

— Барлығына заңның үстемдігін және құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету. Құқық қорғау органдары мен сот жүйесінің реформасын аяқтау. Біз ең қатал шаралардың жүргізілуіне және ОРЫНДАЛУЫНА қол жеткіземіз.

— Үкіметтің жұмысын ТҮМС басшысынан бастап министрлер мен әкімдерге дейін айқын әрі жария қоғамдық бақылау. Халық өз мұқтаждықтарын біледі және халық билік өкілдеріне өз талаптарын жеткізе алуы тиіс және оның орындалуын бақылай алуы тиіс.

— Дәстүрлер мен құндылықтарды нығайтуға күнделікті үлес қосу. Отбасы – қазақстандықтардың негізгі құндылығы. Отбасын құру және баланы сүйіспеншілікпен, жауапкершілікпен, еркіндікте өсіру – нағыз ерлік.

— Жанұяда әйелдің орны ерекше! Әйелдің отбасыда ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік өмірде де өзін-өзі жүзеге асыруы мемлекет үшін маңызды. Жұмыс жасайтын ата-аналар үшін бала бағушыларға төлейтін ақысын мемлекеттік өтеу мүмкіндігін жасау.

— Көп балалы аналарға мемлекеттің тарапынан лайықты әрі әділ қолдау көрсету. Әрбір көп балалы ана іс жүзінде үйдегі тірлігін жасап, қоғамның игілігі үшін балаларын тәрбиелеуде.

— Біздің әйелдеріміз, аналарымыз, апа-қарындастарымыз, біз сіздердің жақтарыңдамыз! Сіздер – елдің болашағының кепілісіздер. Егер бүгін біз сіздерге көмектеспесек, ертеңгі күні бәріміз жоғалып кетеміз!

Өз Жерімізде не болатынын біз ғана шешеміз!

МАНИФЕСТ РОО «УРАН»

Казахстан – великая, свободная страна!

Казахстан Родина каждого, кто здесь родился, вернулся или хочет вернуться обратно!

Мы, через представителей во власти, которых выбрали представлять наши интересы, должны справедливо решать и контролировать:

— Наши земли и богатства – кому продавать, что сохранить для наших детей!

— Выделение земли для жилья и бизнеса. Кто будет вести бизнес на нашей земле и на каких условиях.

— Никакой земли в собственность иностранцам! Если иностранец хочет вести бизнес в Казахстане и для этого нужна земля – ее получат только казахстанские юридические лица с прозрачной цепочкой владельцев. Никаких оффшоров!

— Изменить систему представительства народа во власти. Сегодня, политики и чиновники не представляют интересы граждан Родины. Мы перекроим эту систему!

— Настоящая частная собственность – залог нашего процветания! Государство должно взять на себя ответственность и обеспечить 100% гарантию на право распоряжаться частной собственностью. Если государству нужна ваша собственность под строительство дорог или объектов инфраструктуры, она должна выкупаться по цене втрое выше рыночной!

— Развитие малого и среднего бизнеса. Создание постоянных рабочих мест и достойной заработной платы. Мы должны определять размер справедливой оплаты труда, чтобы отцам хватало на достойное содержание семьи.

Снизить процент по кредитам. Создать условия по списанию долговых обязательств населения перед банками, выданные под заоблачные несправедливые проценты.

Обеспечить каждому действующее верховенство права и защиту прав человека. Завершить реформу правоохранительных органов и судебной системы. Мы будем добиваться введения и ИСПОЛНЕНИЯ самых жестких мер.

Прозрачный и публичный общественный контроль работы Правительства от начальника ТСЖ до министра и акимов. Народ знает в чем он нуждается и у народа должен быть простой способ доступа донесения власти своих требований и контроль.

Ежедневный вклад в укрепление традиций и ценностей. Семья – основная ценность казахстанцев. Создание семьи и воспитание ребенка в любви, ответственности, свободе – великий подвиг.

Роль женщины в семье неоценима! Для государства важно, чтобы женщина могла реализоваться не только в семье, но и в социальной жизни. Создать возможность государственной компенсации зарплат нянь для работающих родителей.

Достойная и справедливая поддержка от государства многодетных матерей. Каждая многодетная мать фактически выполняет домашнюю работу и воспитание детей на благо всего общества.

Наши женщины, наши матери, наши жены, наши сестры – мы за вас! Вы – залог будущего нашей страны. Если мы сегодня не поможем вам, завтра — нас всех не будет!

Мы и только Мы решаем, что делается на нашей Земле!